B Y B E L S K O O L

Ons gaan voort met ons vierde Bybelskool met die tema: ‘Jesus die Jood – Die vierde bedryf’.

Hou jou Bybel, notaboek en pen naby.

Ons is dankbaar dat Prof. Marius Nel sy wysheid met ons deel.

Geniet dit!