Liewe mede-gelowige,

Vandag lees ons uit Rom. 12:1-3

Kom tuis saam met ons.