Liewe mede-gelowige,

Vandag lees ons uit 2 Tim. 3:16-17

Kom tuis saam met ons.