Welkom in die splinter nuwe jaar!

Vandag lees ons uit Jes. 60:1-3 & 19-20.

Ons ‘live stream’ vanuit die kerkgebou.

Kom tuis saam met ons.