Liewe mede-gelowige,

Vandag lees ons uit Matt. 2:1-12.

Ons ‘live stream’ vanuit die kerkgebou.

Kom tuis saam met ons.