Liewe mede-gelowige,

Vandag lees ons uit Jes 11 + 35.

Kom tuis saam met ons.