Liewe mede-gelowige,

Vandag lees ons uit Luk 4:1-14.

Kom tuis saam met ons.