Liewe mede-gelowige,

Vandag lees ons uit Rom 14:1-9.

Kom tuis saam met ons.