Liewe mede-gelowige,

Vandag lees ons uit Markus 10:17-31.

Kom tuis saam met ons.