HUIS ANDREW MURRAY

Huis Andrew Murray Kinder- en Jeugsorgsentrum, ‘n program van BADISA Wes-Kaap, Wellington, is ‘n geregistreerde NPO-kinder- en jeugsorgsentrum (kinderhuis) wat huislike versorging bied aan 150 kinders (tussen 1 en 18 jaar) buite die kinders se gesinsomgewing in ooreenstemming met ‘n huishoudelike sorgprogram wat geskik is vir die sentrum.

Toringkerk het een van die dogtershuise by Huis Andrew Murray aangeneem. Huis Aristea is ‘n huis op die perseel waar daar ‘n totaal van dertien dogters woon van verskillende ouderdomme. Die rede hiervoor is sodat die dogters en die oppasser van die huis soos ‘n huishouding kan funksioneer.

Dit is vir ons as Toringkerk ‘n groot voorreg om deel te kan wees van Huis Aristea se versorging en ontwikkeling. Verhoudings is vir ons baie belangrik, dus is dit ook belangrik dat ons deur die jaar gereelde kontak met hierdie dogters behou.

HOE KAN JY BETROKKE RAAK?

Skoendoosprojek (Junie/Desember)
Tydens die Junie en Desember vakansies loods Huis Andrew Murray ‘n skoendoosprojek, waar die gemeentelede van Toringkerk ‘n skoendoos van die spesifieke kinders van Huis Aristea se benodighede bymekaarmaak wat dien as ‘n geskenk vir die dogters.

Opknapping van Huis Aristea
Soos enige huishouding, is daar altyd ‘n opknappingswerkie wat gedoen moet word of wat benodig word. Hou ons afkondigings dop vir meer inligting hieroor.

Verjaarsdae
Ons vier graag die dogters en die oppasser van Huis Aristea se verjaarsdae met ‘n partytjie. Dit is vir ons altyd lekker om moeite te doen, rakende hierdie spesiale geleenthede.

Ander
Daar is ook ander geleenthede gedurende die jaar waar ons vir Huis Aristea gaan kuier en hulle vir ons.

Indien jy verder betrokke wil word, kontak gerus vir [email protected].

Terug na Dien