Welkom by Toringkerk

Eredienste

Sondagoggend - 09:30 - Toringkerk en Rusoord

Ons aanddienste is voortaan een maal per maand.  Hou ons blad en Facebook-blad dop vir die datums en tye.

Display Facebook Page Events on Website
MARKietie
Friday, October 13, 2017 at 8:30 am
Toringkerk

Bedieninge in Toringkerk

Toringkerk het ‘n aantal bedieninge waarby jy betrokke kan raak om so jou roeping uit te leef deur deel van die Liggaam van Christus te wees. Elke bediening het ‘n skakelpersoon en ons wil jou uitnooi, sou jy betrokke raak, om hierdie persoon te skakel vir meer inligting. Ons roeping vir 2017 is om in biddende afhanklikheid met God se oë na mense te kyk terwyl ons deel wat ons het.

Bemarking

Kom dien die Here met jou gawes en passie vir sosiale media soos Facebook, Twitter of Instagram blaaie. Jy sal ook help met vernuwende boodskappe wat op media geplaas word. Deur die uitstuur van e-posse sal jy ook jou gawes kan gee vir die uitbreiding van die bediening.
Skakel vir Jan Louw: 0767826124

Bybelskool

Die Bybel staan in Toringkerk sentraal. Dit is vir ons belangrik om die Bybel relevant te lees en te bestudeer. Jaco bied ongeveer een keer per maand ’n Bybelskool aan wat help met die interpretasie en verstaan van die Skrif in die 21ste eeu. Kom leer, groei en verstaan die Bybel op ’n nuwe en vars manier.
Skakel vir Jaco Thom: 0845231157

Brood van die Lewe

Brood van die Lewe is ’n weeklikse aksie onder die haweloses in die Paarl. Ons eet saam (fisiese brood) en deel ook God se Woord (geestelike brood) omons krag en wysheid te gee en verantwoordelike burgers van Suid-Afrika te maak. As jy wil help om die boodskap te bring, kos te skenk, donasies wil gee of net wil kom help inskep, kom kuier gerus op ’n Woensdagoggend 10:00 in die kerksaal.
Skakel vir Ryno Els: 0836101641

Erediensdiakens

Hierdie span is verantwoordelik vir praktiese elemente tydens eredienste. Ons het baie kere hande nodig om bv. te help met die opneem van dankoffers. Dit is ’n bediening wat glad nie baie energie vereis nie en ons het altyd die hande nodig.
Skakel vir Joan Matthee: 0845725672

Gebedsbediening

Gebed is een van Toringkerk se waardes wat vir ons baie belangrik is om God se wil te gehoorsaam en relevant Sy Woord te verkondig. As jy betrokke wil raak, kom bid op Maandae 17:00 saam in die konsistorie. “A healthy church is a praying church.”
Skakel vir Biffie te Water Naude: 0734776343

Geselligheidsbediening

Deel van ons struktuur is om lekker saam te kuier en gasvry te wees. Hierdie span reël die sosiale aksies binne die gemeente. Kreatiwiteit, liefde vir mense en ’n braaivleisvuur is die hartklop van hierdie bediening. Dinge soos ons Braaivleis-kompetisie, gemeentekamp tot Markietie is op hierdie span se lys.
Skakel vir Hennie Fourie: 0823801986

Getuienis

Deel van Toringkerk se waardes is om mededeelsaam te wees. Ons glo dit is van kardinale belang om verskeie aksies plaaslik en buite Suid-Afrikaanse grense te ondersteun. Die kerk is ’n beweging en hierdie bediening fokus op die verhale en getuienisse van die groei van die kerk na buite. Kom leer, groei, maak voorstelle en luister na hierdie stories.
Skakel vir Jaco Thom: 0845231157

Kinders & Tieners

Kinders is vir Toringkerk ontsettend belangrik. Ons kinderbediening vind dieselfde tyd plaas as kerk op Sondae om 09:30. Dit is so ontwerp dat kinders die eerste deel van die erediens kan bywoon. Na die kinderlied en kinderpreek gaan die kinders na die kerksaal toe vir hulle kleingroeptyd saam met ’n span volwasse leiers wat hulle onderrig en besig hou met geestelike voedsel en lekker aktiwiteite wat hierby aansluit. Ouers kan na afloop van die erediens hulle kinders by die kerksaal optel. Tiener-kategese (Graad 7-10) vind Dinsdagaande om 19:00-20:00 in die kerksaal plaas. Ons jeuggroep bestaan uit ongeveer 100 jongmense wat God saam worship, ’n kort boodskappie ontvang en dan in kleingroepe verdeel vir ’n dieper bespreking oor Jesus in hul jongmenswêreld. Die groepies word deur Toringkerklidmate gelei en sodoende word daar ’n verhouding opgebou wat ook ’n ondersteuningsnetwerk raak vir ons jeug.
Skakel vir Paulette Viljoen-Louw: 0767245285

Belydenisklasse: Geestelike groei is deel van Toringkerk se hartklop. Ons nooi alle Gr. 11 leerders om ’n jaar saam met ons te wandel. Belydenisklas hanteer kwessies soos geloofsgroei, die Bybel vir vandag en dan die pad na volwassenheid om ’n verantwoordelike burger van Suid-Afrika te wees. Ons gesels oor allerlei tiener-uitdagings, bv. seks, dwelms, drank en hoe om die regte besluite te maak in ’n digitale era.
Skakel vir Jana Visagie 0839484233 of Ryno Els 0836101641

Kleingroepe

Vanjaar vier ons die 10de jaar van ons kleingroepe se bestaan. Die kleingroepe is daar vir geestelike groei, ondersteuningsnetwerke en om nuwe vriende te ontmoet. Ons glo dat ons geroep is om die evangelie uit te brei. Volhoubaarheid, jou identiteit & roeping, toerusting en om nuwe kleingroepe te stig is deel van hierdie bediening. Ons bestaan nie vir onsself nie maar vir ander, en deel van kleingroepe se aksies is om liefde aan ons medemens te bewys en uit te brei soos ‘n Handelinge 2 gemeente. “Each one, reach one.” Raak deel van hierdie beweging.
Skakel vir Corien Bornman: 0824116507

Koffiebediening

Ons is gek oor lekker koffie. Ons het baie kere hande nodig om soggens voor kerk die koffie masjiene te laat prut. Koffie is ’n belangrike deel van Toringkerk se gasvryheidskarakter. Lidmate kom vroeër kerk toe om oor ’n stomende koppie koffie te kuier, asook na die afloop van die erediens. Dit gaan nie oor die koffie nie maar oor verhoudings wat gesmee word tussen vriende. Kom wees deel van verhoudings.
Skakel vir Monique Koegelenberg: 0731584822

Kreatiwiteitsbediening

Ons wil elkeen wat ’n gawe vir kreatiwiteit ontvang het uitnooi om deel van hierdie bediening te raak. Van blomme rangskik, die kerk mooi maak tot om jou kreatiwiteit te gebruik om by die prediker se boodskap aanklank te vind en dit op ’n sintuiglike manier vir die gemeente te interpreteer tel hieronder. Hierdie dinamiese bediening help dat lidmate in aanraking kom met die boodskap van die dag deur die gebruik van kreatiewe simboliek.
Skakel vir Nikkie Fivas: 0724603886

Kuier & Klets

Hierdie bediening vind elke 2de Maandag van die maand in die kerksaal plaas en is gefokus op senior lidmate. Kom kuier en sosialiseer saam.
Skakel vir Sippie Henning: 0822550986

Msinga uitreik

Msinga is een van die armste dele van Suid Afrika. Hierdie bediening is gereeld in kontak met die Transformers Jeugwerkerspanne om in te skakel by hulle visie en doelwitte. Hierdie bediening fokus op uitreike en om die waarde van mededeelsaamheid prakties te gaan uitleef. Toringkerk sal gedurende die Junie/Julie-vakansie spanne stuur om handjie te gaan bysit aan die nood. Kom maak ’n verskil.
Skakel vir Eddy Orsmond: 0847555964

Musiek

Die musiekbediening se doel is ommense nader aan die Here te bring deur aanbidding. Musiekstyle en die balans hiervan is vir Toringkerk baie belangrik. Ons glo in die wisselwerking en eenheid tussen die orrel (klassieke styl) en die aanbiddingsgroep (kontemporêre styl) om ons geestelike doelwit te bereik. Albei style is vir ons belangrik en daarom staan dit in balans binne een erediens. Ons, as eenheid van Christus, kies om binne een erediens God se Naam groot te maak op ’n manier waarby almal aanklank vind, hetsy ’n meer klassieke of kontemporêre styl. As jy ’n instrument kan speel, by ons sanggroep wil aansluit of betrokke wil raak, wil ons jou uitnooi om vir Dirk Kotze 0836441241 of Elmien Thom 0845623434 te skakel.

Omgeebediening

Die omgeebediening is ’n relevante en dinamiese bediening waar jy jou omgee-hart met mense kan deel. Ons deel kospakkies uit, besoek die ouetehuis en doen siektebesoeke in hospitale. Ons nooi jou uit om deel te raak van hierdie aksie. Die nood is groot.
Skakel vir Jana Visagie: 0839484233

Tegnies

As jy betrokke wil raak om ons tydens eredienste te help met die klankbord, rekenaarskyfies en video-kamera wil ons jou uitnooi om Sondag jou tyd en gawes te gee. Jy word slegs op Sondagoggende benodig en ons sal jou leer hoe om alles te organiseer en te beheer. As die Here dit op jou hart druk om ons te help om die boodskap beter en meer effektief oor te dra, skakel asseblief by hierdie bediening in.
Skakel vir Werner Horne: 0722880021

Teksvers

Julle is gelukkig as julle elke dag uit God se hand leef. As julle heeltyd van sy goedheid afhanklik is, sal Hy sorg dat daar vir julle plek is in sy nuwe wêreld.
(Matt 5:3, Die Boodskap)

Gebed vir vandag

In vrede gaan ons nou lê en slaap,
want net U, Here, laat ons veilig woon.
Bly by ons, Here Jesus,
want die nag het gekom; die dag is verby.
Soos die nagwag op die môre wag,
so wag ons op U, o Christus.

Teken aan

Hallo

Dankie dat jy Toringkerk se blad besoek het.