Begeleidingskomitee

Die Bybelgenootskap het tans 'n groot span teoloë en taalkundiges wat werk aan 'n nuwe vertaling in Afrikaans, gebaseer op die brontale (Hebreeus, Aramees en Grieks). Dit is 'n meer direkte vertaling, in teenstelling met die 1983-vertaling, wat as 'n dinamiese ekwivalente vertaling beskryf is.

Die vertaling neem verskriklik (te?) lank omdat soveel kerke moontlik by die proses betrek word.

Gaan kyk  en lees self; die Bybelgenootskap het al 'n hele paar dele vir kommentaar op die internet gepubliseer. Jy kan dit hier lees.