Ander organisasies in die Paarl en omgewing:

Drakenstein Herlewingsweek

'n Projek van die Paarl se Leraarskring.
Om Herlewing in die Christen Gemeenskap van die Drakenstein te fasiliteer

 

Monte Christo Mininstries

'n Gemeenskaps-gebaseerde Christelike diensorganisasie wat in die plaaslike gemeenskap betrokke is en plaaslike kerke en organisasies help in hulle dienswerk

 

Miqlat

'n Geloofsgebaseerde uitreikdiens wat veral fokus om minderbevoorregtes en agtergeblewenes in die Paarl en omgewing

 

Valcare

'n Sambreel-organisasie wat rolspelers in die Paarl vallei wat met kerklike en maatskaplike projekte besig is, bymekaarbring