Ander webwerwe

Ons kan hierdie webwerwe van harte aanbeveel:

 

NG Kerk tuisblad

Die tuisblad van die NG Kerk Algemene sinode en al sy streeksinodes.

ABID
ABID (Argief en Bestuursinligtingsdienste van die NG Kerk) ook bekend as die ARGIEF.

Bybel-Media
Hierdie tuisblad bied toegang tot al die produkte en dienste van die volgende instansies wat deel is van Bybel-Media.

Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Die taak van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is om bekostigbare Bybels vir almal beskikbaar te stel. 

www.bybelkennis.co.za

Die enigste Afrikaanse webwerf wat graag meer indiepte inligting oor die Bybel verskaf. Hoogs aan te bevele!

Christene.co.za
Ons bied top Suid-Afrikaanse Christelike inhoud. 'n Omvattende diens waar alle Christene ongeag hul denominasie , welkom sal voel. 

Christian AIDS Bureau for Southern Africa
CABSA is 'n diensorganisasie wat vir mense wat met MIV leef in die bres tree. Ons ontsluit die potensiaal van gemeentes om versorgende Christen gemeenskappe te wees wat versoening en hoop bedien in die konteks van die MIV pandemie. / CABSA is a ministry that advocates for people living with HIV. We unlock the potential of congregations to be caring Christian communities ministering reconciliation and hope in the context of the HIV pandemic. 

CLF
CLF verskaf al meer as 50 jaar lewensveranderende gratis lektuur aan mense wat smag na die Woord van God. 

Communitas
Communitas lewer al vir meer as 'n dekade fasiliteringsdienste aan gemeentes. 

Die Bybel in Afrikaans
Welkom by die amptelike tuiste van die 1933/53- en die 1983-vertaling op die Internet.

Die Sentrum vir Christelike Spiritualiteit
Dit is verteenwoordigend van 'n groot aantal tradisies binne die Christendom en fokus veral op geloofsverdieping deur middel van meditasie en kontemplatiewe gebed.

Fakulteit Teologie: Bloemfontein
Fakulteit Teologie, Universiteit van die Vrystaat.

Fakulteit Teologie: Pretoria
Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria. Ons doel is om deur middel van kort wetenskaplike artikels die groot en wye wêreld van die teologie nader aan die predikante te bring.

Fakulteit Teologie: Stellenbosch
Fakulteit Teologie, Universiteit van Stellenbosch.

Gemeentedienste Netwerk
Gemeentedienste Netwerk (GDN) is 'n omvattende een-stop-toegangspunt tot bedieningshulp vir gemeentes, wat teologies verantwoord, navorsingsgebaseerd en prakties is.

Gospel for Asia
Gospel for Asia is 'n inheemse sending-organiasie wat al vir langer as 27 jaar sendelinge oplei en kerke in Asië plant met kantore ook in Suid-Afrika.

Hugenote Bybelinstituut
Ons doel is om elke student toe te rus met 'n verrykte kennis van die Woord van God, 'n verskerpte gesindheid van toewyding aan die diens van die Here en 'n praktiese vaardigheid om vir die Here te werk.

Hugenote Kollege
Die Hugenote Kollege stam uit drie opvoedkundige instellings wat vroeër in Wellington bestaan het, nl. die Hugenote-seminarie, die Hugenote-universiteitskollege en Friedenheim.

Institute for healing of memories
The Institute for the Healing of Memories seeks to contribute to the healing journey of individuals, communities and nations.

Kerkbode
Vandag se kerkkoerant vir vandag se kerkmense.

LIG
LIG :: Naaswenner in CBSA-wedstryd vir Christelike tydskrifte.

Sentrum vir Kontekstuele Bediening
Ons missie is om Christen leiers wat voltyds of deeltyds in die bediening is, toe te rus en op te lei.

Sol Iustitiae
Die US Fakulteit Teologie se nuwe webblad SOL IUSTITIAE (verwysend na die Son van Geregtigheid, die leuse van die Teologiese Fakulteit). Praat saam oor teologie in ons plaaslike en globale konteks!

Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging
Die Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV) beywer hom vir die bevordering van die Protestantse kerkmusiek in die Afrikaanse kerke en funksioneer as 'n professionele liggaam in belang van die kerkorrelis.

TEO
Dié webdiens van die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Pretoria wil deur middel van kort wetenskaplike artikels die groot en wye wêreld van die teologie nader aan die predikante te bring.

Verbum et Ecclesia
Verbum et Ecclesia is 'n multi-dissiplinêre en inter-dissiplinêre teologiese tydskrif wat ten doel om die wisselwerking tussen en dissiplines verken die verskillende teologiese en godsdienstige oor die Afrikaanse kontinent en internasionale arena.