Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Só het die dissipels in daardie stormnag vir die Here Jesus verwyt.

En so het julle seker ook al gevoel en gebid. Here, gee u dan nie om wat van my word nie? Ek bid dan al so lank, en U antwoord nie! U genees dan nie my man wat sterwende lê nie! U gryp dan nie in in my kind se lewe nie, terwyl hy op die verkeerde pad is! U bring dan nie verandering nie! Hoe kan U toelaat dat ek my werk verloor? Sien U dan nie raak dat ons land op soveel maniere in die krisis gekom het nie?

Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie? Dit is wat die dissipels in daardie nag op die stormsee uitgeroep het. Die Here is dan by hulle, maar Hy lê en slaap! Hy doen dan niks aan hulle noodsituasie nie!

’n Mens kan die dissipels se verwardheid goed verstaan. Hulle het seker, soos ons ook dikwels dink, gemeen dat daar nooit iets met hulle verkeerd kan gaan nie, want hulle is volgelinge van die Here Jesus. Hulle het seker gedink dat, omdat die Here Jesus by hulle is, alles altyd reg sal loop, dat alles altyd net goed sal gaan. Maar nou verkeer hulle in lewensgevaar. Die storm woed só vel dat die boot wil sink. Hoe kan God dit toelaat?

Is dit wat jy van God verwag? Dat omdat jy ’n Christen is, dit of dat nie met jou sal gebeur nie? Omdat ons ’n Christelike land is, sal God ons bewaar? En dan, wanneer ’n krisis kom, of wanneer my kind siek word, of wanneer my huwelik sy sprankel verloor het, dan begin ek twyfel aan God se liefde of God se almag of God se beloftes.

Die rede vir die dissipels se verwardheid was ’n verkeerde geloof, ’n verkeerde verwagting van God. Natuurlik kon God dit verhoed het dat hulle in die storm beland, natuurlik kán God keer dat ek siek word of dat my huis beroof word – maar dis is nie soos God gekies het om in die wêreld te regeer nie. God se bewaring beteken nie dat Hy keer dat ons in gevare of probleme of moeilikhede kom nie. God se bewaring beteken dat Hy juis ín ons gevare, in ons probleme en moeilikhede teenwoordig is, juis in ons krisisse vir ons bystaan en dra en krag en moed gee.

Daarom sien ons Jesus later na Golgota strompel, nie omdat God nie omgee wat van Hom word nie, maar omdat God se plan anders gelyk het as wat Jesus dit wou hê. Ook dáár, op pad na Golgota, het Hy Jesus versterk.

Omdat die Here Jesus geweet het God is in beheer, selfs al tref die storm hulle, daarom kon Hy rustig lê en slaap terwyl die dissipels paniekbevange vir hulle lewens gevrees het.

Geloof is om te bely dat God in beheer is en daarin jou rus te vind. Geloof is om te weet: selfs in my nood is God nog steeds in beheer, juis in my nood is God by my, bewaar Hy my, hou Hy my vas, gee Hy my krag.

En juis hierdie vertroue het die dissipels nie gehad nie. Toe die storm hulle tref, het hulle paniekbevange vir hulle lewe gevrees. Daarom verwyt die Here Jesus hulle in vers 40: “Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?” Hulle sonde was nie dat hulle bang was nie. Hulle sonde was dat hulle só bang geword het dat hulle geloof daardeur verlore geraak het. Dat hulle in hulle vrees vir God begin verwyt van onverskilligheid teenoor hulle. Dat hulle aan God se liefde begin twyfel het.

Die feit dat ek glo is nie ’n waarborg dat niks met my sal gebeur nie. Maar omdat ek glo, kan ek weet dat God altyd by my is om my deur my gevare te help. Dit is hierdie troos wat Dawid in Psalm 23:4 bely as hy sê: “Selfs al gaan ek deur donker dieptes” – want ook oor ’n kind van God se pad kom daar die donker dae – “Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.” HK vr 1: “My enigste troos in lewe en in sterwe is dat ek aan my troue Saligmaker, Jesus Christus, behoort.”

Met die Here Jesus by jou hoef jy nie bang te wees nie, want selfs die winde en die see luister na sy stem en gehoorsaam Hom. Maar nie net die natuur nie, maar ook die duiwel en sy bose magte, wat maar altyd weer probeer om ons van God af weg te trek, ook die duiwel se mag het Christus verbreek op Golgota aan die kruis, sodat selfs die dood vir ons geen verskrikking meer inhou nie. Dit sê die apostel Paulus vir ons in Rom 8:38-39: “Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus onse Here.”

Ek sluit af. Om te glo, om kind van God te wees, is nie ’n waarborg dat alles altyd net voorspoedig met ons sal gaan nie. Daarom moet ons nie aan God se liefde begin twyfel en dink Hy laat ons in die steek en het ons vergeet as daar donker dae kom nie. Want ’n kind van God weet: in alle omstandighede is en bly God in beheer, en dit bring troos en geborgenheid, en selfs vreugde! Vreugde omdat ons weet: God regeer. God is in beheer. God is in beheer van ons land se geskiedenis. God is in beheer van my lewe en my toekoms. Daarom bid ons nie: “Here, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?” – want ons weet Hy géé om. Daarom bid ons eerder met digter in Klaagliedere 3:21-24: “Maar dít sal ek ter harte neem en om dié rede bly ek hoop: deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie; daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.”

Amen.