Pinkster

Pinkster

Pinkster in Toringkerk

Ons het soos elke jaar twee Pinksterreekse waaruit jy kan kies. Die bidure in die kerk is olv Jaco Thom en sluit aan by die 40 Dae na Vreugde-leesstukke van die betrokke dae, terwyl die reeks by Rusoord olv dr Dries Erwee handel oor Romeine 8. As jy verkies om nie saans uit te gaan nie, kan jy dit gerus oorweeg om die bidure by Rusoord by te woon. Dit is soggens om 10:30.

Die biduurreeks in die kerk se tema is: Navolgers van Jesus. Dit is Sondagaand 18:00, en verder Maandag tot Donderdag 19:00. Ons gaan ná die diens in die konsistorie sop en brood saam geniet. Die onderwerpe is:

  • Sondag:        Deurdrenk met die dinge van die Vader (Lukas 2:41-52)
  • Maandag:     Navolgers wat ’n verskil maak (Lukas 3:1-18)
  • Dinsdag:      Toegerus deur die Gees (Matteus 3:13-17)
  • Woensdag:  Versoekings sal daar wees (Matteus 4:1-11)
  • Donderdag: Navolgers van ’n Lam (Johannes 1:19-40)

Lees verder: Pinkster in Toringkerk

Pinkstertyd

WAAR KOM DIE PINKSTERTRADISIE VANDAAN? alt
Paassondag en Pinkstersondag het die twee dae geword wat die oudste en belangrikste seisoen in die Christelike kalender omraam het. Dit was ’n periode van vyftig dae. Eintlik is oorspronklik

Lees verder: Pinkstertyd