Lydenstyd

Lydenstyd

LENT

Lent is transformation time. A time to reinvent and realign our lives, to sensitize ourselves to God’s will through fasting, prayer and almsgiving.

Lees verder: LENT

Skriflesings vir Aswoensdag

Is dit ál wat Ek op ’n vasdag wil hê:
net dat ’n mens homself verneder,
dat hy sy nek buig soos ’n biesie
en in sak en as sit?
Noem jy dít ’n vasdag,
’n dag waarvan die Here hou?

Lees verder: Skriflesings vir Aswoensdag

Palmsondag: 17 April 2011

Palmsondag Sondag 17 April is Palmsondag. Dit is die naam wat gegee word aan die laaste Sondag voor Goeie Vrydag; op dié dag herdenk die kerk Jesus se feestelike intog in Jerusalem. Dit vorm ook die inleiding tot die Groot Lydensweek. Ons gaan met palmtakke die kerk instap, al singend, soos die skare Jesus singend in Jerusalem verwelkom het vir die fees. Ons gaan ook saam Nagmaal vier, en 'n paar lydensliedere sing as 'n soort Lydenstyd Sangdiens.
Bring 'n palmtak, of enige ander groen tak, saam kerk toe vir hierdie spesiale diens!

Aswoensdag

Woensdag 13 Februarie 2013 is Aswoensdag.

Verheerlikingsondag is die laaste Sondag in die seisoen ná Epifanie. Woensdag begin Lydenstyd (en die vastyd) amptelik met Aswoensdag. In party kerke word Aswoensdag gedenk deur ’n kruis van as op die aanbidders se voorkoppe te maak. Baie Christene vas deur iets op te gee vir Lydenstyd, sodat hulle voortdurend aan die Here Jesus se lyding ter wille van ons herinner kan word. Dit kan enige iets wees – lekkers, koffie, TV kyk, ekstra tyd maak vir ander ... Doen gerus hieraan mee.

Ons is nou in Lydenstyd

Van Aswoensdag, 10 Februarie 2016, tot Stilsaterdag, 26 Maart 2016)

Met Lydenstyd word ons herinner daaraan dat Jesus gekom het. ’n Gewone timmerman geword het. Hy het: op Galilea se stofpaaie geloop; aan melaatses gevat; in Gadara tussen die grotte na ’n besete man toe gegaan en Hom in Jerusalem met die Fariseërs se teologie ingemeng. Hy het Homself só met die skuim van die aarde bemoei dat die ‘heiliges’ van sy tyd gesê het Hy is ’n vraat en ’n wynsuiper … God gaan staan aan die kant van die tollenaars en prostitute en skep vir hulle 'n nuwe lewensmoontlikheid … Hy vergewe, Hy red, Hy troos, Hy gryp in in lewens wat verlore gaan, Hy is barmhartig. (skryf Ferdinand Deist)

Lees verder: Ons is nou in Lydenstyd

Verdere Artikels...

  1. Vas en Lydenstyd
  2. Lydenstyd

Subkategorieëe

Lent for Everyone
Artikel Aantal:
54