Epifanie

Epifanie

Epifanie

Die woord Epifanie dui op die verskyning of manifestasie van God in die wêreld. Die woord het sy betekenis in ‘n ou Oosters-kerklike fees waartydens die geboorte en doop van Jesus gevier is. In werklikheid is Kersfees en Epifanie nie twee afsonderlike feeste nie, maar die feit dat Kersfees ‘n Westerse, en Epifanie ‘n Oosterse oorsprong het, het gemaak dat twee afsonderlike tradisies rondom Kersfees en Epifanie ontwikkel het.

Lees verder: Epifanie

Verheerlikingsondag

Die tyd na Epifanie dien as oorgang tussen Kersfees aan die een kant en Lydenstyd en Paasfees aan die ander kant. Hierdie oorgang word veral bewerkstellig op die Sondag voor die begin van Lydenstyd (vanjaar op 2 Maart). Dié Sondag staan bekend as "Verheerlikingsondag" en herdenk Jesus se verheerliking op die berg. Die Godheid en Koningskap van Jesus was daar sigbaar. Tog het dit ook Jesus se lydenstyd ingelei.

Die kleur in die tyd na Epifanie is groen. Op Verheerlikingsondag is die kleur wit en goud.