Advent en Kerstyd

Advent en Kerstyd

Dis Adventstyd!

Sondag 27 November is die Eerste Adventsondag. In die Adventstyd wag ons op die koms van Jesus Christus, en vier ons sy eerste koms op Kersdag.

Die liturgiese kleure vir die Adventstyd is koningsblou en purper. In aansluiting hierby is die webwerf se kleur ook nou verander.

Vir meer inligting oor die Adventstyd kan jy hier lees.

Geseënde Kersfees!

Kersfeesgebed

Loof die God van ons verlange!
Wees verheug, sing met vreug
vroike gesange.
Soos beloof reeds lank tevore,
laat U, Heer, dit gebeur --
Christus is gebore!

Kersfees?!

Kersfees is wel... Kersfees. Dis min of meer elke jaar dieselfde regoor die aarde. Dieselfde versierings in winkels, dieselfde musiek, geskenke, liggies, kos, sentimentele kaartjies, advertensies, klingels. En, ja, ook dieselfde ou klagtes oor die misbruik van Kersfees. Baie mense wag net vir Kersfees... om geld te maak of om daaroor te kla. Om fees te vier, of om nie te vier nie! Moenie soos die res maak nie. Maak jou eie soort fees dié Kersfees. Maak Jesus regtig Koning! Laat Hom die Fees se Hoof en Heer wees wat jy en jou mense vanjaar uitbundig saamvier.

Lees verder: Kersfees?!

4de Advent - LIEFDE

Vierde kers: Liefde

Dankie Here dat U ons liefhet.
Ons vra U om altyd by ons te bly,
terwyl ons wag dat al u beloftes in vervulling sal gaan
en dat Christus weer sal kom.
Help ons om draers van u liefde te wees
in 'n wêreld wat alle hoop op liefde laat vaar het.