Kerkjaar

Pinkster 2016

Jesus het, voordat Hy hemel toe opgevaar het, opdrag gegee dat sy dissipels biddend moes bly wag op die gawe wat die Vader beloof het; dat hulle krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, sodat hulle sy getuies kan wees. Dié gawe het op Pinkstersondag, tien dae ná hemelvaart, gekom toe die Heilige Gees op al die gelowiges uitgestort is. In navolging van die eerste dissipels hou ons daarom elke jaar Pinksterbidure en bid om ’n hernude toerusting van die Heilige Gees in ons lewens.

Lees verder: Pinkster 2016

Kerkjaarsimbole


WAT IS ADVENT?

Met Kersfees vier en verkondig ons dat ‘die Woord vlees geword en onder ons kom woon het’ (Joh 1:14). Advent is nie dieselfde as Kersfees nie, maar is ‘n tyd van verwagting en voorbereiding op die koms van Christus. Die woord Advent beteken ook letterlik ‘koms’.

As Christene vier ons nie die Adventstyd asof Christus nog nie gebore is nie, ons vier dit met die wete dat Christus gekruisig is en opgestaan het. Tog ervaar, vier en verkondig ons in dié tyd iets van die hoop waarmee Israel in donker en uitsiglose tye op die koms van die Messias gewag het.

Lees verder: Kerkjaarsimbole

Hervormingsfees: 31 Oktober

Vir eeue lank het die Middeleeuse Roomse kerk 'n geweldige houvas gehad op sy lidmate. Baie van hulle was ongeletterd en het opgesien na die kerk vir leiding. Die pous en ander leiers van die kerk het hulle magsposisie misbruik om rykdom vir hulleself en die kerk in te samel ten koste van die reeds arm lidmate. Die vroomheid van die Middeleeue kan so opgesom word:

Lees verder: Hervormingsfees: 31 Oktober

Subkategorieëe

Advent en Kerstyd
Artikel Aantal:
16
Epifanie
Artikel Aantal:
2
Lydenstyd
Artikel Aantal:
104
Lent for Everyone
Artikel Aantal:
54
Koninkrykstyd
Artikel Aantal:
1
Pase
Artikel Aantal:
5
Pinkster
Artikel Aantal:
3
Drieëenheidsondag
Artikel Aantal:
2