Die Geloofsbelydenis van Athanasius
Artikel 1:     Vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou.
Artikel 2:     As iemand dit nie heeltemaal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan.
Artikel 3:     Die algemene geloof is: Ons moet die een God in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid eer,
Artikel 4:     sonder om die persone te vermeng of die wese te deel.
Artikel 5:     Want die persoon van die Vader is ’n ander, die van die Seun is ’n ander, die van die Heilige Gees is ’n ander.
Artikel 6:     Tog het die Vader en die Seun en die Heilige Gees een Godheid, gelyke eer en gelyke ewige heerlikheid.
Artikel 7:     Soos die Vader is, so is ook die Seun en ook die Heilige Gees.
Artikel 8:     Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape;
Artikel 9:     onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Heilige Gees;
Artikel 10:     Die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig.
Artikel 11:     Nogtans is daar nie drie ewiges nie maar een Ewige.
Artikel 12:     net soos daar ook nie drie ongeskapenes of drie onmeetlikes is nie maar een Ongeskapene en een Onmeetlike.
Artikel 13:     Eweneens is die Vader almagtig, die Seun almagtig, die Heilige Gees almagtig;
Artikel 14:     en tog is daar nie drie almagtiges nie maar een Almagtige.
Artikel 15:     So ook is die Vader God, die Seun God, die Heilige Gees God;
Artikel 16:     en tog is daar nie drie gode nie maar een God.
Artikel 17:     Net so is die Vader Here, die Seun Here, die Heilige Gees Here;
Artikel 18:     en tog is daar nie drie heres nie maar een Here.
Artikel 19:     Want soos ons deur die Christelike waarheid gedwing word om elke Persoon afsonderlik God en Here te noem,
Artikel 20:     word ons ook deur die algemene geloof verbied om drie gode of heres te bely.
Artikel 21:     Die Vader is deur niemand gemaak of geskep of gegenereer nie;
Artikel 22:     die Seun is deur die Vader alleen nie gemaak of geskep nie maar gegenereer.
Artikel 23:     Die Heilige Gees is deur die Vader en die Seun nie gemaak of geskep of gegenereer nie maar gaan van Hulle uit.
Artikel 24:     So is daar dan een Vader, nie drie vaders nie; een Seun, nie drie seuns nie; een Heilige Gees, nie drie heilige geeste nie.
Artikel 25:     En in hierdie Drieheid is daar nie eerste of laaste nie, nie meeste of minste nie,
Artikel 26:     maar al drie Persone het gelyke ewigheid en is heeltemal aan mekaar gelyk,
Artikel 27:     sodat in alle opsigte, soos hierbo gesê is, die Eenheid in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid geëer moet word.
Artikel 28:     Wie dus salig wil word, moet so oor die Drie-eenheid dink.
Artikel 29:     Maar vir die ewige saligheid is dit nodig dat hy ook getrou aan die menswording van ons Here Jesus Christus moet glo.
Artikel 30:     So is die regte geloof dan: Ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelyk God en mens is.
Artikel 31:     Hy is God uit die Wese van die Vader, voor alle tye gegenereer, en mens uit die wese van sy moeder, in die tyd gebore;
Artikel 32:     volkome God, volkome mens met ’n redelike siel en menslike vlees.
Artikel 33:     na die Godheid aan die Vader gelyk, na die mensheid minder as die Vader.
Artikel 34:     En alhoewel Hy God en mens is, is Hy nogtans nie twee nie maar een Christus.
Artikel 35:     Hy is een, nie deur verandering van die Godheid in die vlees nie maar deur die aanneming van die mensheid in God.
Artikel 36:     Hy is in alle opsigte een, nie deur vermenging van die wese nie maar deur eenheid van die Persoon.
Artikel 37:     Want soos die redelike siel en die vlees een mens is, so is God en mens een Christus,
Artikel 38:     wat ter wille van ons saligheid gely het, na die hel neergedaal het, op die derde dag uit die dood opgestaan het,
Artikel 39:     na die hemel opgevaar het en aan die regterhand van God, die almagtige Vader sit.
Artikel 40:     Daarvandaan sal Hy kom om die lewendes en die dooies te oordeel.
Artikel 41:     By sy koms sal alle mense, met hulle liggame, opstaan
Artikel 42:     en van hulle eie werke rekenskap gee.
Artikel 43:     En die wat goed gedoen het, sal in die ewige lewe ingaan, maar die wat sonde gedoen het, in die ewige vuur.
Artikel 44:     Dit is die algemene geloof; en as iemand dit nie getrou en vas glo nie, sal hy nie salig kan word nie.