Die Apostoliese Geloofsbelydenis
Artikel 1:     Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde;
Artikel 2:     en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
Artikel 3:     wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;
Artikel 4:     wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het;
Artikel 5:     wat op die derde dag opgestaan het uit die dood;
Artikel 6:     opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
Artikel 7:     vanwaar Hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
Artikel 8:     Ek glo in die Heilige Gees;
Artikel 9:     ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
Artikel 10:     die vergewing van sondes;
Artikel 11:     die opstanding van die vlees
Artikel 12:     en ’n ewige lewe.