Welkom!

@ Toringkerk is ons Jeug vir ons belangrik.
Ons bediening aan Kinders en Tieners bou ons rondom ons erediens (09:30).


Kinderbediening (tot graad 6)
Op Sondae het ons 'n erediens in die kerk, waar ons aanvanklik spesiaal tyd maak vir ons kinders. Ná die "kindertyd" verlaat die kinders die erediens en gaan na die kerksaal, waar daar 'n kleingroep-ontmoeting is. Hier word die kinders verder bedien deur ons vriendelike kinderbediening personeel. Ons kleingroepe sluit af teen (10:30).


Tienerbediening (graad 7 – graad 11)
Ons tieners woon die oggenddiens in die kerk saam met hulle ouers by. Die Tiernerkleingroepe is Dinsdagaand 19:00 in die kerksaal, waar hulle dieselfde Skrifgedeelte hanteer as wat in die erediens aan die orde was. Kleingroepe fokus op God, sy Woord, verhoudings, en versorging. Ons glo dat God ons ook roep om betrokke te wees in die wêreld, daarom plaas ons groot waarde op uitreik. Gedurende die jaar sal elke graad betrokke wees by ’n uitreikprojek. Verdere besonderhede sal voorsien word.

Facebook - toringkerkjeug
Vir meer info oor ons Tienerbediening – join ons op facebook by: toringkerkjeug.

  • As jy meer inligting nodig het kan jy vir Paulette kontak.