Die roepingsgesprek waarmee ons tans besig is, sluit aan by 'n opvatting wat tans in kerke oor die hele wêreld posvat, nl. dat ons 'n gestuurde gemeente moet wees. As jy vrae oor dié opvatting het, kan jy dalk hier 'n antwoord kry:

 

Wat is die verskil tussen ’n gestuurde gemeente en ’n gemeente met ’n sending opdrag?

’n Gemeente met ’n sending opdrag sien gewoonlik sending as net nog ’n aksie langs die baie aktiwiteite van die kerk – Christelike ontwikkeling, eredienste, diens, gasvryheid, gawe bediening en ander bedienings. Daarteenoor ontwerp ’n gestuurde gemeente al hul aktiwiteite rondom hul deelname aan God se sending na die wêreld. Dit beteken hul lei mense op om dissipels en getuies te wees; hul vereer God en ondersteun mekaar onderling terwyl die wêreld toekyk. ’n Gemeente met ’n sending opdrag stuur ander mense om namens die gemeente te gaan getuig. ’n Gestuurde gemeente verstaan dat die gemeente deur God self gestuur word om die koninkryk van God te proklameer, en om ’n teken, voorsmaak en instrument van die koninkryk van God te wees. Net soos God die Vader, Jesus, die Seun gestuur het, stuur Jesus die gemeente. (Joh 20:21)

Wat is dan so nuut aan die gestuurde gemeente? Is ons nie reeds gestuurd nie?

Baie gemeentes het reeds hul reis om meer gestuurd te word begin, en soos hulle meer gestuurd raak is hul begerig om die storie van hul reis te vertel. Ander gemeentes weer tref ’n verskil tussen getuienis buite die kerk en die res van hul gemeentelewe. Die visie van ’n gestuurde gemeente laat toe en poog, dat alles wat hul is en doen, deur God se bedoeling vir die wêreld gevorm word.

Is “missionaal” (gestuurd) ’n regte woord?

Ja. Die woord is al in gebruik vir meer as 100 jaar. Gestuurd is ’n byvoeglike naamwoord wat alles wat ons doen beskryf, in plaas daarvan om een spesifieke aktiwiteit te identifiseer. Om gestuurd te wees beteken dat alle programme, funksies, en aktiwiteite ontwerp word rondom God se bedoeling met die wêreld.

Beteken dit om gestuurd te wees daar baie nuwe aktiwiteite begin moet word? Ons lidmate is alreeds so besig.

’n Gestuurde gemeente doen nie noodwendig meer uitreik aksies as nie gestuurde gemeentes nie. Inteendeel dit mag wees dat ’n gestuurde gemeente minder aksies het maar dit beter doen. ’n Gestuurde gemeente hoor hul roeping by God deur die toepassing van geloofsonderskeiding. Dan belyn hul hul roeping met dit waarmee God besig is in die wêreld. Om gestuurd te wees, beteken om alles van die gemeentelewe rondom God se sending na die wêreld te oriënteer.

Is dit ’n tegniek om ons gemeente te help om te groei?

Baie gestuurde gemeentes groei in getalle. Die gestuurde gemeente visie is nie ’n tegniek of ’n manier om in getalle te groei nie , inteendeel, dit is daarop gemik om die ware roeping van die gemeente te verstaan. Dit is ’n manier van lewe vir die gemeente. Instede daarvan om getalle te jaag, begrotings te laat klop, rig die gestuurde gemeente visie ons om op die heerskappy van God te fokus. Vir ’n gemeente beteken dit om ’n lewende teken en voorsmaak van God se nuwe skepping te wees. Dit beteken ook om mense te nooi om deel van God se nuwe gemeenskap te word.

Beteken ’n gestuurde gemeente dat evangelisasie meer belangrik is as christelike opvoeding?

Nee. Dit sal ’n fout wees om mense te begelei tot burgers van die regering van God sonder om hul toe te rus vir hul lewe in die regering van God. Die doel van die kerk is om die koninkryk van God te verkondig en om ’n teken van die regering van God te wees. ’n Gestuurde gemeente ernstig oor beide haar getuienis aan die mense buite die geloofsgemeenskap en hoe haar lewe tesaam mense ’n kykie gee van God se nuwe realiteit.

Watter koppeling het die gestuurde konsep met die unieke situasie in ons land?

Die identiteit van ’n gestuurde gemeente is om ’n alternatiewe kultuur binne ’n dominante ander kultuur te wees. Wanneer die kerk die koninkryk van God verkondig en ’n teken daarvan is, - of deur die vyande lief te hê, of die verwelkoming van die randfigure – is dit ’n kontras gemeenskap in die oë van die wêreld. Baie Christen tradisies het vantevore ’n bevoorregte status in die dominante kultuur geniet. Die gestuurde gemeente perspektief bied belangrike leidrade oor hoe om kerk te wees wanneer jy nie in die midde van dinge staan nie.

Kan die kerk gelyktydig ’n getuie vir Jesus Christus wees en nie voldoen aan die wêreld standaarde nie?

Ja. Gestuurde gemeentes demonstreer hul betrokkenheid as getuies, maar op ’n manier wat verskil van die wêreld. Die kerk se getuie is gegrond in Jesus Christus, wat ons roep om in die wêreld te wees maar nie van die wêreld nie. (Joh.17:14-16)

Dit is mos riskant?

Dit is gewoonlik. Gemeentes wat in die wêreld is, maar nie van die wêreld nie, neem baie risiko’s – finansieel, fisies, sosiaal. Almal hou nie van hulle nie. Hierdie gemeentes neem risiko’s vir die koninkryk van God omdat hulle van die Heilige Gees afhanklik is vir krag om ’n getuie te wees. Hierdie gemeentes spandeer baie tyd in gebed. Hulle weet ook dat al ervaar hulle ook verwerping in die korttermyn, die finale oorwinning aan God behoort.

Waar begin ons meer van die gestuurde gemeente konsep te leer?

Daar is verskeie bronne wat benut kan word om insig te bekom. Die Bybel vertel van die Missionêre God, die God wat altyd uitreik na ons. Die volgende reeks boeke kan met gerustheid geraadpleeg word:

  • Bosch, David J, “Transforming Mission” (Oribis Books, Maryknoll. New York, December 1991)
  • Dietterich, Paul M., “Mission Programs or Missional Church?” a reprint from Transformation (a newsletter of the Center for Parish Development, 1525 E. 55thStreet, Suite #201, Chicago, IL 60615), VI (1) Summer 2000.
  • Guder, Darrell L ed., Inagrace T. Dietterich, Lois Barrett, George R. Hunsberger, Alan J. Roxburgh, and Craig Van Gelder, Missional Church: A Vision for the Sending of the Church in North America (Grand Raids, MI: Eerdmans Publishing Co., 1998) 288 pp.
  • Guder, Darrell L., The Continuing Conversion of the Church (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Co., 2000), 222 pp.
  • Barrett, Lois, ed., Dale A. Ziemer, Darrell L. Guder, George R. Hunsberger, Walter Hobbs, Lynn Stutzman, Jeff Van Cooten, Treasure in Clay Jars: Patterns in Missional Faithfulness (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Co., scheduled for release in 2003).
  • Hunsberger, George R., Craig Van Gelder, eds., The Church Between Gospel and Culture: The Emerging Mission in North America (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Co., 1996), 344 pp.
  • Dietterich, Inagrace T. and Ziemer, Dale A., “Take Time to Be Holy: Cultivating the Missional Church,” originally published in the 1998 Fall issue of Reformed Review, Published by Western Theological Seminary, Holland, Michigan.
  • Hunsberger, George R., Bearing the Witness of the Spirit: Lesslie Newbigin's Theology of Cultural Plurality (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Co., 1998), 344 pp.
  • Van Gelder, Craig, ed., Confident Witness – Changing World: Rediscovering the Gospel in North America (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Co., 1999), 313 pp.
Bron: Webtuiste van NG Sinode Hoëveld