In ons soeke na ons roeping is daar veral drie stemme waarna ons moet luister:

  • God (hoe verstaan ons Hom en wat leer Hy ons in sy Woord),
  • die gemeente (wat is Toringkerk se karakter en waar lê die gemeente se passie) en
  • die gemeenskap (wat is die behoeftes en nood in die omgewing waarbinne ons kerk van die Here Jesus moet wees).
Waar dié drie stemme oorvleuel, lê die roeping van die gemeente. Ons kan dit skematies soos volg voorstel:

 

Ons is op die oomblik besig om fyn te luister na God se stem, en dit is ook hoe die hele kerkprogram in die derde kwartaal 2009 ingerig gaan word (eredienste, kleingroepe en gemeentevergaderings). Ons het ook reeds 'n gemeente-analise gedoen aan die hand van gesprekke met 'n aantal gekose lidmate, en ons het 'n opname gemaak van die nood in ons omgewing. Ons vertrou dat ons hierdeur by 'n duideliker verstaan van ons roeping gaan kom, sodat ons met groter oortuiging ons werk kan toespits op dit wat ons weet die Here van ons verwag.