Om lid van die Here se gemeente te wees, is ’n groot voorreg, maar dit bring natuurlik ook verantwoordelikhede vir ons almal. As lid van die Toringkerkfamilie kan jy verwag om in 2011 die volgende by Toringkerk te kry:

  • Geesvervulde eredienste, waarin jy God kan beleef en sy Woord kan hoor;
  • kleingroepe wat vashou aan God en omgee vir mekaar (dit sluit in lekker Kinderkleingroepe en Funky Tienerkleingroepe); en
  • ’n geloofsfamilie wat jou gaan uitdaag oor jou roeping en hoe jy daaraan gehoorsaam is elke dag.

Wat ons graag van jou vra vir die jaar wat kom, is die volgende:

  • om die eredienste getrou by te woon – dit is die belangrikste deel van ons weeklikse program;
  • om by ’n kleingroep in te skakel, want dit is waar jy geestelik versorg word en jou verbondenheid aan die Here prakties kan uitleef;
  • om getrou jou offergawes kerk toe te bring; en
  • om iewers in die gemeente of in die gemeenskap betrokke te wees in die werk van die Here.

In die laaste jare oortuig God ons Toringkerkfamilie dat ons Geroep is en Gestuur word. Daarom soek ons daagliks na maniere om Gehoorsaam te wees. God roep ons om sy Koninkryk  te vestig hier in die Paarl, waar ons bly, skoolgaan en werk. Ons wil op so ’n manier gemeente wees dat ons iets van God hier in ons dorp kan sigbaar maak. Dit kan baie moeilik wees as ons dit uit ons eie wil en krag probeer doen. Gelukkig weet ons waar ons krag vandaan kom, daarom vertrou ons dat God ons deur sy Heilige Gees lei op hierdie pad. Ons weet nog nie waar die Here ons gaan bring nie, maar ons weet Hy sal saam met ons op dié pad stap, soos Hy trouens die afgelope 135 jaar reeds doen.Om ons te help om gemeente te wees, het ons in die laaste paar jaar gaandeweg al meer op ons kleingroepbediening begin fokus, omdat ons agtergekom het dat dit een van die plekke is waar lidmate die meeste geestelik groei. Dit is vir ons ’n opwindende manier om die gemeenskap van die gelowiges te beleef, en ons wil jou by jou daarop aandring om asseblief by ’n kleingroep in te skakel indien jy nog nie deel is van een nie. Jy sal elders in die almanak meer inligting oor ons kleingroepe kry, of jy kan een van die leraars skakel as jy by ’n groep wil inskakel.

Ons glo kleingroepe is die plek waar lidmate geestelik die beste versorg word. Tog besef ons ook dat baie lidmate ’n behoefte het aan ’n besoek van die leraars. Daarom het ons die huisbesoekstelsel só ingerig dat dit op die lidmaat se inisiatief gebeur. Jy is welkom om enige tyd met een van die leraars persoonlik, of via die kerkkantoor ’n afspraak vir huisbesoek met die leraar van jou keuse te maak. Ons wil jou graag besoek op ’n tyd wat jou pas en wanneer jy ons nodig het.
Die Here het ons oor die laaste paar jaar toenemend bewus gemaak van ons verantwoordelikheid teenoor die haweloses in ons omgewing, en daarom het ons verskillende projekte om na hulle uit te reik. Daar is ons uitreikdiens op Sondagaande (waarby ons ook vir hulle kos gee), ’n kleingroep op Woensdagaande, ’n sopkombuis Dinsdag- en Donderdagoggende, en ook ’n kosprojek om Saterdae en Sondae vir hulle ’n bord gekookte kos te gee. Skakel gerus die kantoor as jy by een van dié projekte betrokke wil raak. Toringkerk het jou nodig!
Mag 2011 ’n jaar wees waarvan jy kan bely: “Prys die Here wat ons dag na dag in sy arms dra. Hy is die God van ons verlossing.” (Psalm 68:20, NLV)

Die leierskap van Toringkerk