Gemeentes wat verstaan dat hulle deur God geroep en gestuur word na die wêreld, het bepaalde karaktertrekke wat hulle onderskei van die gemeentes wat meer ingestel is op die versorging van hulle eie lidmate, oorlewing en instandhouding, wat wat hulle hulleself geroepe voel om Chrsitus se opdrag: "Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook" (Joh 20:21) elke dag uit te leef. Altesaam agt karaktertrekke (ook getnoem patrone) is geïdentifiseer wat kenmerkend van gestuurde gemeentes is.

 • Ontdekking van Gemeenteroeping
 • Bybellse vorming van dissipelskap
 • Neem van risiko's
 • Gebruike wat iets van God se wil vir die wêreld sigbaar maak
 • Aanbidding as openbare geuitenis
 • Afhanklikheid van die Heilige Gees
 • Op reis na die koninkryk van God
 • Roepingsgesag

Jy kan meer hieroor by ons preke gaan lees.

Toringkerk het ná deeglike en biddende oorweging besluit om op die volgende drie patrone te fokus:

 • Op reis na die koninkryk van God
 • Afhanklikheid van die Heilige Gees
 • Gebruike wat iets van God se wil vir die wêreld sigbaar maak