Kleingroepe is dié plek in die gemeente waar jy kan tuiskom; waar jy die warmte en liefde van die Here Jesus op ’n tasbare manier kan beleef waar jy saam met ander gelowiges is, saam met hulle die Here aanbid, saam met hulle na Gods Woord luister, saam met ander gelowiges nadink oor hoe jy in die 21ste eeu die Here kan volg in jou werk, by die huis, tussen bure ...

Hierdie soort gemeenskap van gelowiges kan nie op dieselfde manier in ander, groter byeenkomste van die gemeente beleef word nie. Dit is vir ons ’n onontbeerlike deel van die gemeente, en die primêre plek waar lidmate hulle geestelike versorging en ondersteuning moet ontvang. Jou kleingroep word hoe langer hoe meer jou geestelike gesin wat vir jou omgee en vir wie jy kan liefhê. Dit is ook die mense saam met wie jy projekte kan aanpak om jou roeping in die wêreld uit te leef.
Dit is ook insiggewend dat al meer kerkleiers in die laaste jare daarop wys dat bloot die lees en bestudeer van die Bybel mense nie help om diensbaar te word in die Koninkryk nie. Lees in dié verband gerus die artikel wat in Die Burger verskyn het. Daarom dat tradisionele Bybelstudiegroepe nie 'n wesenlike verskil maak as dit kom by mense prakties betrokke maak vir dienswerk in die kerk en gemeenskap nie. Hierdie soort lewensverandering het meer nodig as bloot Bybelstudie. En dit is waar kleingroepe so 'n belangrike rol vervul, want ons is daar nie net met Bybelstudie besig nie, hoewel dit 'n kernaspek van ons saamwees is; ons word in die kleingroepe ook uitgedaag om uit te reik na die wêreld waarin ons woon.

Baie lidmate was aanvanklik taamlik skepties oor kleingroepe. Hulle het nie gedink hulle het dit nodig in hulle geestelike lewe nie. En dit vat ’n klomp tyd, en jy moet met mense kuier wat jy nie noodwendig as jou vriende sou kies nie, en ...

Dalk voel jy ook so. Dalk is dit die rede hoekom jy nog nie by ’n kleingroep ingeskakel het nie. Of dalk het jy net nie die geleentheid gehad toe ons in 2007 met ons kleingroepbediening begin het nie. En nou voel jy so ’n bietjie agtergelaat. Jy wil graag deel wees, maar ...

Die goeie nuus is dat dit nog nie te laat is nie. Ons begin vanjaar met ’n nuwe reeks, en in die tweede kwartaal gaan ons die opwindende kursus “Saam is ons beter” doen. Daar is hope plek vir jou en vir almal wat nog nie iewers ’n kleingroep het nie. Skakel asseblief een van die leraars as jy by ’n groepie wil inskakel. Ons sal seker maak jy kom by ’n groep wat op ’n tyd bymekaarkom wat vir jou sal pas.

Almal wat die afgelope jare by ons kleingroep-bediening ingeskakel het, is dit eens dat dit ’n wonderlike manier is waarop die Here ons geestelik versorg. Waar anders kan jy elke week só geestelik gevoed word? Waar elders kry jy die geleentheid om met ander te praat oor jou geloof, oor jou vrae, oor jou vreugdes en ook oor jou hartseer? Waar kan jy saam met ander aan ’n projek deelneem om mense in nood (geestelik of fisies) te help?

Ons wil jou uitdaag, as jy nog nie ingeskakel het nie: Kom en word deel van ’n kleingroep!

 

Kyk ook hoe ons groepe tans daar uitsien.