Toringkerk hou elke Sondag 3 eredienste:

  • Ons hoof-erediens op Sondae is om 9:30. Hierdie diens is vir almal bedoel: volwassenes, tieners en kinders.
  • Ons het ook elke week 'n erediens by Rusoord Tehuis vir Bejaardes. Dié diens is by Rusoord ook om 9:30.
  • Vanaf 2015 hou ons in die kwartaal saans om 18:30 'n meer informele diens vir jong werkendes en ander belangstellendes.

Ons Sondagskool/kategese word só gereël dat dit aansluit by die tema van die erediens van daardie betrokke Sondag (en ook by die tema van die kleingroepe). Dit beteken dat die kinders en tieners met dieselfde Skrifgedeelte en tema in hulle groepies besig is as wat in die erediens aan die orde was. Ons vertrou dat dit gesinne kan help om in die week weer oor die betrokke tema met mekaar te gesels.

  • Die kleiner kinders (voorskools tot by gr 6) kom saam met hulle ouers na die erediens om 9:30 in die kerkgebou. Die eerste deel van die diens (ongeveer 20 minute) word spesiaal op hulle gerig. Daarna verlaat hulle die kerkgebou en kom dan in hulle groepies in die kerksaal bymekaar. Hulle is dan klaar wanneer die erediens uitkom, sodat ouers ná die erediens hulle kinders in die kerksaal kan gaan haal.
  • Die tieners (gr 7-11) woon die oggenddiens om 9:30 in die kerkgebou by. Hulle kleingroepe is Dinsdagaande 19:00-20:00 in die kerksaal, saam met die tieners van die koshuise van La Rochelle, Labori en Huis Kalahari Visser.
  • Die belydenisklas is ook op Dinsdae 19:00-20:00.